fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Tijdens de bouw kan de impact op de directe omgeving groot zijn. Er wordt geheid, er is veel zwaar transport en soms worden wegen afgezet. Daarom is juist ook in deze fase een goede informatievoorziening naar de omgeving van belang en moet de omgeving bij het proces worden betrokken.
Aandachtspunten
  • Inventariseer te voren of en hoe met kleine aanpassingen aan het bouwplan overlast op de omgeving verminderd kan worden.
  • Informeer alle betrokkenen in een voldoende ruime kring direct (huis-aan-huis berichten) en via media (website, lokale krant).
  • Geef duidelijk aan wat de bouwplanning is, wanneer welke activiteiten gepland staan, wat de kans is op uitloop/vertraging van de werkzaamheden door bijvoorbeeld weersomstandigheden.
  • Geef duidelijk aan welke hinder er verwacht wordt, zoals afgesloten wegen, geluid en stof.
  • Nodig de omgeving als eerste uit om te komen kijken bij speciale gelegenheden (hijsen/ oprichten van de windturbine). Reserveer daarvoor ruimte voor publiek zodat dit veilig kan gebeuren.
Wetgeving
Voorbeeld Bij veel windparken wordt de omgeving intensief geïnformeerd over de bouw. Voor windpark Noordoostpolder is een gedetailleerde website gemaakt: http://www.nopagrowind.nl/page/197/werkzaamheden.html