fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Het organiseren van ontwerpateliers gebeurt om de lokale bevolking in een vroeg stadium te informeren over de plannen voor windenergie in een gemeente of provincie. De plannen zijn op dit moment nog niet meer dan een aantal vlekken op een kaart en hebben nog geen vastgelegde windturbineopstellingen.
Daarnaast geeft het ontwerpatelier de mogelijkheid voor bewoners om mee te denken over opstellingsvarianten en inspraak te hebben waarom bepaalde locaties meer of minder geschikt zijn voor windenergie.
De gemeente (of provincie) organiseert de ontwerpateliers meestal zelf, of huurt daar een professionele partij voor in. Hiertoe zijn de volgende zaken nodig:
 • Een geschikte locatie;
 • Het verzenden van uitnodigingen voor de ateliers;
 • Een (dag)voorzitter;
 • Voldoende hoogwaardig materiaal om te laten zien, hierbij kan gedacht worden aan:
  • (3D) Visualisaties van de toekomstige situatie;
  • Presentatie met plannen voor wind in de omgeving.
Aandachtspunten
 • Zorg voor een professionele (dag)voorzitter, die het proces goed kan begeleiden.
 • Houd voldoende (technisch) inhoudelijke kennis aanwezig, zodat vragen van mensen goed en kundig kunnen worden beantwoord.
 • Tijdige aankondiging van de ontwerpateliers, zodat mensen er rekening mee kunnen houden.
 • Niet te lang plenair blijven praten, maar concreet aan de slag in kleine groepen.
 • Zorg voor voldoende keuzevrijheid, maar kader deze in door heldere spelregels en randvoorwaarden.
 • Mix buurtbewoners wanneer er in kleine groepen wordt gewerkt. Anders zijn mensen het onderling snel eens (niet in mijn achtertuin) en komen de ruimtelijke en bestuurlijke dilemma’s onvoldoende aan bod.
Wetgeving  
Voorbeeld Windkracht 3 – Gemeente Emmen. In 2020 wordt in Emmen 95,5 MW aan windenergie gerealiseerd. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners mee kunnen praten over hoe de windmolens het best in hun gebied geplaatst kunnen worden en onder welke randvoorwaarden. Bij dat laatste kan het bijvoorbeeld gaan om participatie en compensatie. Platform Windkracht 3 speelt een belangrijke rol in dit proces.
Het platform heeft twee opdrachten; het organiseren van de gebiedsprocessen waarin de ruimtelijke ontwerpen voor de opstelling van de windmolens wordt besproken en het opstellen van een concept Gedragscode Emmen waarin de randvoorwaarden voor de projectontwikkeling worden bepaald. De bevindingen uit de gebieden worden ter advisering aan het college van B en W voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. http://gemeente.emmen.nl/windkracht3