fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Om goed te kunnen communiceren met de omgeving is het van belang om een representatieve vertegenwoordiging van die omgeving te hebben. Veelal is de omgeving niet of matig georganiseerd. Soms zijn er georganiseerde voorstanders (bijvoorbeeld een energiecoöperatie) of tegenstanders, maar dit zijn minderheden en zij overstemmen vaak het debat. Door het oprichten van een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking en uit alle wijken/ regio’s in de omgeving wordt beoogd om ook de grotere middengroepen een stem te geven. Soms organiseert de omgeving zichzelf, maar dat is dan vaak als tegenreactie op een plan. In de vroege fases van beleidsontwikkeling zal er veelal geen georganiseerd forum zijn. De lokale overheid kan dit faciliteren door verschillende stakeholders uit te nodigen.
Aandachtspunten
  • Zorg voor een representatieve vertegenwoordiging van de omwonenden (bewoners, bedrijfsleven, milieuorganisaties, etc).
  • Zorg dat ook tegenstanders / kritische omwonenden vertegenwoordigd zijn.
  • Zorg voor vertegenwoordigers met mandaat die door de omwonenden worden erkend.
  • Geef duidelijk aan wat de reikwijdte van het advies van de klankbordgroep is (bindend advies of vrijblijvend).
  • Faciliteer de klankbordgroep: een door de groep zelf gekozen en onafhankelijk voorzitter, ruimte, consumpties, onkosten, notulen, tijdige aanlevering stukken, etc.
  • Zorg voor begeleiding door deskundigen om een realistische afweging te maken en voor rekenmodellen/spelvormen om consequenties van keuzes inzichtelijk te maken.
  • Houd het proces zo transparant mogelijk: openbare vergaderingen, alle informatie publiek, etc.
  • Let op belangenverstrengeling: deelnemers aan de klankbordgroep kunnen persoonlijke (conflicterende) belangen hebben.
  • Neem het advies serieus.
Wetgeving
Voorbeeld Stakeholderspanel Korendijk: vertegenwoordiging van de verschillende dorpskernen beoordeelde het proces waarmee de gemeente gezocht heeft naar de beste windlocatie in de gemeente. Zie http://www.korendijk.nl/windenergie
Stadsgesprek Utrecht waarbij 200 aselect gekozen burgers mee mogen denken over de invulling van het energiebeleid. Ecofys begeleidt de bewoners bij het afwegen van de verschillende mogelijkheden om de ambitie in te vullen. Zie: http://www.utrecht.nl/utrechtse-energie/stadsgesprek-energie/