fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving De opbrengst van een windpark kan met de omgeving wordt gedeeld, zonder dat begunstigden financieel participeren (in de vorm van obligaties, aandelen of participatie in een coöperatie). Een voorbeeld hiervan is een korting op groene stroom van het windpark aan de direct omwonenden. Een ander voorbeeld is een gebiedsfonds, dat wordt gevuld met vrijwillige bijdragen (een variant hierop is een gebiedsfonds dat wordt gevuld met verplichte grondexploitieafdrachten op grond van een anterieure overeenkomst of een exploitatieplan).
De uitgaven worden bepaald door een onafhankelijk, lokaal bestuur. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Sponsoring van lokale goede doelen zoals sportclubs;
  • Investering in lokale natuur- en recreatiegebieden;
  • Investering in duurzame energie, zoals zonnepanelen op daken van scholen;
  • Investering in sociale voorzieningen zoals de bibliotheek of naschoolse activiteiten.
Het is goed om jaarlijks een overzicht van de gedeelde winst en de bereikte successen te delen met de omgeving, zodat duidelijk wordt waar de opbrengst naartoe gaat en wat ermee bereikt wordt
Aandachtspunten
  • Bepaal in de vergunningsverleningsfase of in de contracteringsfase samen met de omgeving in welke vorm de opbrengst met de omgeving gedeeld wordt (gebiedsfonds, sponsering van lokale vereniging of faciliteit).
  • Geef duidelijk aan wanneer de opbrengst met de omgeving gedeeld wordt.
  • Zorg voor een onafhankelijk orgaan dat de fondsen verdeelt volgens transparante criteria zodat er zo min mogelijk risico op discussie is Indien voor een gebiedsfonds of sponsoring van een lokale vereniging is gekozen, kan het windpark hier ook haar naam aan verbinden.
Wetgeving  
Voorbeeld Windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer: www.windvogel.nl/wp-content/uploads/2014/09/DMO-DEF-DM_Publiekskaart_aug2014_v9.pdf
Verplichte bijdragen van windparken aan omgevingsfondsen in de provincies Flevoland / Groningen / Noord-Brabant