fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Tijdens alle fases is het essentieel om een goede communicatie en informatie-uitwisseling te hebben met de omgeving. Dit dient twee doelen:
 • Goede informatievoorziening vanuit de lokale overheid, ontwikkelaar en klankbordgroep over het proces / project naar de omgeving; en
 • Goede communicatie met / terugkoppeling vanuit de omgeving op het ontwikkelproces.
Informatievoorziening, bijvoorbeeld:
 • Website (als onderdeel van de gemeentewebsite bijvoorbeeld) met transparante, begrijpelijke en objectieve informatie over het proces, beleid en het project;
 • Persberichten en artikelen in lokale nieuwsbladen;
 • Huis-aan-huis bladen;
 • Wijkberichten;
Communicatie / terugkoppeling:
 • Weblogs / discussiefora;
 • Informatieavonden;
 • Discussiebijeenkomsten waarbij de lokale politiek in gesprek gaat met de omgeving;
 • Persoonlijke en permanente aanspreekpunten vanuit lokale overheid en ontwikkelaar waarbij de omgeving terecht kan met vragen en reacties.
Aandachtspunten
 • Luister goed naar de terugkoppeling vanuit de omgeving en geef helder aan wat er met die terugkoppeling gebeurt.
 • Geef voldoende ruchtbaarheid aan het proces. Alleen interviews en artikelen in lokale kranten volstaan niet. Benader de omgeving direct en persoonlijk. Zorg dat een ieder die daaraan behoefte heeft goed en serieus gehoord wordt.
 • Draagt bij aan de transparantie in de besluitvorming.
 • Zorg er voor dat alle omwonenden en omliggende bedrijven tijdig en goed worden geïnformeerd en worden betrokken.
 • Voorkom onvolledige, eenzijdige of gekleurde informatievoorziening.
 • Reageer vlot en/of volledig op vragen uit de omgeving.
 • Wees alert op ongenuanceerde en emotionele discussies via pers / weblogs.
 • Organiseer informatiebijeenkomsten informeel en decentraal, bijvoorbeeld in de vorm van een informatiemarkt zodat iedereen de informatie kan ophalen waar hij/zij behoefte aan heeft. Plenaire bijeenkomsten worden vaak overheerst door een klein aantal sprekers.
Wetgeving
Voorbeeld De meeste gemeenten houden tegenwoordig wel een website bij om de omgeving te informeren over de ontwikkeling van een windproject. Bijvoorbeeld gemeente Emmen: http://gemeente.emmen.nl/wonen-en-leven/leefomgeving/energie-en-klimaat/windenergie.html