fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving De komst van een windpark biedt goede mogelijkheden om de lokale economie te stimuleren. Het bouwen van een windpark vereist behoorlijk wat werk. Een deel van dit werk is zeer specialistisch werk (zoals het hijsen en installeren van de bladen van de windturbine), maar veel werkzaamheden kunnen goed door lokale en niet wind-specialistische bedrijven uitgevoerd worden. Hierbij kan gedacht worden aan: grondverzet en funderingen, aanleggen van wegen, kappen van bomen, beveiliging, transport, kantoorruimte en facilitaire voorzieningen etc. Door het inzetten van lokale partijen tijdens de bouw- en exploitatiefase worden niet alleen de lasten maar ook de lusten lokaal belegd.
Aandachtspunten
  • Geef duidelijk aan dat lokale partijen bepaalde onderdelen van de werkzaamheden uit kunnen voeren.
  • Zorg voor een transparant proces voor het uitzetten van werk, geef duidelijk aan welke onderdelen lokaal worden aanbesteed en welke opdrachten ook buiten de regio kunnen worden uitgezet (waarbij lokale bedrijven nog steeds een pre hebben).
Wetgeving Geen specifieke wetgeving. Let wel op de aanbestedingswetgeving en deugdelijke gunningscriteria, zodat lokale bedrijven op de juiste manier kunnen worden geselecteerd.
Voorbeeld Windpark Noordoostpolder: Dit windpark zorgt voor werkgelegenheid tijdens de bouw- en exploitatiefase. Tijdens de bouwfase van Windpark Noordoostpolder zijn er circa 300 arbeidsplaatsen beschikbaar; na de realisatie levert het windpark ongeveer 100 permanente arbeidsplaatsen. Zie: http://www.windkoepelnop.nl/